ภาพข่าวความเคลื่อนไหว
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2

 • ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วันพฤหัสบดี ที่ 26 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 นายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์การเข้าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1   ภาพเพิ่มเติม
  ส่ง 26 มี.ค. 2563 21:28 โดย sneeporn wongnoi
 • ประชุมทางไกลผ่านระบบ Conference วันอังคาร ที่ 24 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09:00 น. นายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 นำทีมบริหาร. เข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Conference เพื่อรับฟังข้อราชการเร่งด่วนจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุมเอื้องแซะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่อง สอน เขต 2   ภาพเพิ่มเติม
  ส่ง 25 มี.ค. 2563 20:32 โดย sneeporn wongnoi
 • ประชุมทีมบริหาร วันพุธ ที่ 25 เดือน  มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 08:30 น. นายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ประชุมทีมบริหารสพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2  ซึ่งมีการจัดการประชุมในทุกสัปดาห์ เพื่อแจ้งข้อราชการ ติดตามการดำเนินงานร่วมกัน และเพื่อให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมายที่วางไว้และเกิดประสิทธิ ภาพประสิทธิผลสูงสุด ณ ห้องประชุมเอื้องแซะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่อง สอน เขต 2  ภาพเพิ่มเติม
  ส่ง 25 มี.ค. 2563 19:53 โดย sneeporn wongnoi
 • ร่วมต้านการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) วันที่ 23 มีนาคม 2563  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 นำโดยนายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ร่วมต้านการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)โดยการตรวจคัดกรองข้าราชการ บุคลากรทาง การศึกษา ลูกจ้าง และผู้ที่มาติดต่อราชการ ณ จุดคัดกรอง เพื่อวัดอุณหภูมิในร่างกาย และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์เพื่อป้องกันเชื้อโรค ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ภาพเพิ่มเติม 
  ส่ง 22 มี.ค. 2563 22:18 โดย sneeporn wongnoi
 • ประชุมกองทุนสวัสดิการผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการและลูกจ้างประจำ วันที่ 17 เดือน  มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. นายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2  ประธานประชุมกองทุนสวัสดิการผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการและลูกจ้างประจำ ณ ห้องประชุมเอื้องแซะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2   ภาพเพิ่มเติม
  ส่ง 17 มี.ค. 2563 01:07 โดย sneeporn wongnoi
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 851 รายการ ดูเพิ่มเติม »
http://122.154.179.166:8000/
https://north69.sillapa.net/sp-msn2/?name=report&file=category_referee
https://north69.sillapa.net/sp-msn2/?name=report&file=category_show_cer


วันครู ครั้งที่64 ‎‎(สพป.มส2, สพม.34)‎‎


ข่าวประชาสัมพันธ์ สพฐ

แผนที่ตั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน


ข้อมูลข่าวสาร

https://sites.google.com/a/mhs2.go.th/dlict/kar-phathna-khunphaph-kar-suksa-bn-than-khxmul
https://sites.google.com/a/mhs2.go.th/khorngkar-kar-cadkar-suksa-pheux-xnakht/home
https://drive.google.com/file/d/19M6WEaBx3DKnH384fBAE_EW4H2f9bCes/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tL03DRv5cidpOs4Y5hCJZjFyavekYOaR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RXV7IIqfgA0w4pm-siTp7oNmdQ-KVueY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qLaODZsQiKQLM1hotlO2LIEcYlrcihOS/view?usp=sharing
สรุปการเรียกบรรจุ
www.mhs2.go.th/km

http://smart.mhs2.go.th

www.dlit.ac.th


https://drive.google.com/file/d/1t8okTVXCayMJOSRedZ_KW2mXXM-bYCA2/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1JXTtAiT-kBYSaXpCMbGgfpf4DjbG3j9j/view

 https://docs.google.com/a/mhs2.go.th/viewer?a=v&pid=sites&srcid=bWhzMi5nby50aHxwbGFuNTl8Z3g6NzBkZDhkMDM2ZTBmZjgzNA
https://docs.google.com/a/mhs2.go.th/viewersara