ภาพข่าวความเคลื่อนไหว
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2

 • บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 กับผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดสพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563 เวลา 08.30 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 กับผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดสพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ประธานโดยนายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง ผอ. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 และนางสาวกัญญาพัชร พงษ์ดี รองผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ หอประชุมโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร ภาพเพิ่มเติม
  ส่ง 29 พ.ค. 2563 01:07 โดย sneeporn wongnoi
 • อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ศูนย์บริหารการจัดการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 - 2566 วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 เวลา 08.30 น. นายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง ผอ.สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 ประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ศูนย์บริหารการจัดการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 - 2566 และโครงการขับเคลื่อนศูนย์บริหารจัดการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ในระหว่างวันที่ 28 - 29 พฤษภาคม 2563 ณ หอประชุมโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ศูนย์บริหารการจัดการศึกษาได้รับรู้และเข้าใจระเบียบการบริหาร และการจัดการคุณภาพที่มีการแสดงเป้าหมายทิศทางการดำเนินงานที่ชัดเจน มีกรอบแนวทางในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการระดับศูนย์บริหารการจัดการศึกษา สู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม ...
  ส่ง 28 พ.ค. 2563 01:25 โดย sneeporn wongnoi
 • ประชุมกองทุนสวัสดิการผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการและลูกจ้างประจำ วันที่ 26 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. นายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ประธานประชุมกองทุนสวัสดิการผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราช การและลูกจ้างประจำ ณ ห้องประชุมเอื้องแซะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2   ภาพเพิ่มเติม
  ส่ง 26 พ.ค. 2563 00:54 โดย sneeporn wongnoi
 • การคัดเลือกลูกจ้าง เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพี่เลี้ยง (โครงการสานฝันพระเทพฯ) วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 นางสาวกัญญาพัชร พงษ์ดี รองผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ประธานคณะกรรมการการคัดเลือกลูกจ้าง เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพี่เลี้ยง (โครงการสานฝันพระเทพฯ) ณ ห้องประชุมเอื้องแซะ   ภาพเพิ่มเติม
  ส่ง 26 พ.ค. 2563 00:49 โดย sneeporn wongnoi
 • บันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา วันจันทร์ ที่ 25 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ทำบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา ระหว่าง สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 กับ นายประจวบ วรรณวินิจ ผอ.โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย และนายอินทร มั่นอ่าว ผอ.โรงเรียนบ้านแม่แลบ   ภาพเพิ่มเติม
  ส่ง 26 พ.ค. 2563 00:14 โดย sneeporn wongnoi
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 874 รายการ ดูเพิ่มเติม »
http://122.154.179.166:8000/
https://sites.google.com/a/mhs2.go.th/klum-phathna-khru-laea-bukhlakr-thangkar-suksa/phe-chr-sphth-maehxngsxn-2-5?fbclid=IwAR2rNYZGP0qMth7V8C4jAXy3faeeNDwTLGOPsyJePXLWjGn-ntSFV1kfSoU

สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2


วันครู ครั้งที่64 ‎‎(สพป.มส2, สพม.34)‎‎

ผลงานวิจัย

แสดงบทความ 1 - 2 จาก 2 รายการ ดูเพิ่มเติม »

แผนที่ตั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน


ข้อมูลข่าวสาร

https://sites.google.com/a/mhs2.go.th/dlict/kar-phathna-khunphaph-kar-suksa-bn-than-khxmul
https://sites.google.com/a/mhs2.go.th/khorngkar-kar-cadkar-suksa-pheux-xnakht/home
https://drive.google.com/file/d/19M6WEaBx3DKnH384fBAE_EW4H2f9bCes/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tL03DRv5cidpOs4Y5hCJZjFyavekYOaR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RXV7IIqfgA0w4pm-siTp7oNmdQ-KVueY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qLaODZsQiKQLM1hotlO2LIEcYlrcihOS/view?usp=sharing
สรุปการเรียกบรรจุ
www.mhs2.go.th/km

http://smart.mhs2.go.th

www.dlit.ac.th


https://drive.google.com/file/d/1t8okTVXCayMJOSRedZ_KW2mXXM-bYCA2/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1JXTtAiT-kBYSaXpCMbGgfpf4DjbG3j9j/view

 https://docs.google.com/a/mhs2.go.th/viewer?a=v&pid=sites&srcid=bWhzMi5nby50aHxwbGFuNTl8Z3g6NzBkZDhkMDM2ZTBmZjgzNA
https://docs.google.com/a/mhs2.go.th/viewersara