ภาพข่าวความเคลื่อนไหว
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2

ภาพข่าวความเคลื่อนไหว

 • กิจกรรมว่ายน้ำเพื่อชีวิต (LIFE SAVING) วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน ...
  ส่ง 22 พ.ค. 2561 18:36 โดย นาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ
 • การประชุมกองทุนสวัสดิการฯ วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00 น. นายจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราขการแทน ผอ.สพป.แม่ฮ ...
  ส่ง 21 พ.ค. 2561 01:35 โดย นาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ
 • พิธีมอบเกียรติบัตร วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.30 น. นายจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แม่ฮ ...
  ส่ง 21 พ.ค. 2561 01:32 โดย นาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ
 • การจัดเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ฯ วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แม่ฮ ...
  ส่ง 21 พ.ค. 2561 01:28 โดย นาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ
 • การจัดกิจกรรมตามนโยบายเขตพื้นที่สุจริต วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 น. นายจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ. สพป.แม่ฮ่องสอน รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต ...
  ส่ง 21 พ.ค. 2561 01:24 โดย นาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ
 • การอบรมการใช้งานเว็บไซต์ด้วยระบบ google site วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ดำเนินการจัดการอบรมการใช้งานเว็บไซต์ด้วยระบบ google site ให้กับเจ้าหน้าที่ผ ...
  ส่ง 21 พ.ค. 2561 01:20 โดย นาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ
 • การนิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน วันที่ 17 - 18 พฤษภาคม 2561 นายจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 เดินทางไปตรวจเย ...
  ส่ง 21 พ.ค. 2561 01:15 โดย นาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ
 • การนิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน วันพุธที่ 16 พฤษภาคม 2561 นายจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 เดินทางไปตรวจเย ...
  ส่ง 16 พ.ค. 2561 19:03 โดย นาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ
แสดงบทความ 1 - 8 จาก 289 รายการ ดูเพิ่มเติม »