https://www.youtube.com/channel/UC3FAoTkjypzAvHgcB2ZUEHQ/featured


ภาพข่าวความเคลื่อนไหว
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
 • ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด
  เช้าวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 เวลา 09:00 น. นายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ ห้องประชุมขุนลุมประพาส ชั้น4 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน ภาพเพิ่มเติม 
  ส่ง 30 ก.ค. 2562 03:18 โดย ปิติพล ปราบเหตุ
 • ประชุมการขับเคลื่อนโครงการตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
  วัน ศุกร์ ที่ 26 กรกฎาคม 2562 นายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ได้มอบหมายให้ นายจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 เข้าร่วมประชุมร่วมกับคณะกรรมการการขับเคลื่อนโครงการตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการดำเนินงานโรงเรียนในโครงการพระราชดำริและกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ การจัดประชุมในครั้งนี้เพื่อการขับเคลื่อนโครงการตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการดำเนินงาน โรงเรียนในโครงการพระราชดำริ และกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมสาละวิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2  ภาพเพิ่มเติม 
  ส่ง 30 ก.ค. 2562 03:19 โดย ปิติพล ปราบเหตุ
 • รายงานตัวต่อผู้ว่าราชการในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่
  เช้าวันศุกร์ ที่ 26 กรกฎาคม 2562 เวลา 09:00 น. นายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 เข้ารายงานตัวกับ นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราขการจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายประจวบ อาจารพงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน และนายจารึก เหล่าประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่งใหม่ พร้อมกันนี้ได้ขอคำปรึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 สามารถปฏิบัติงานในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน ภาพเพิ่มเติม
  ส่ง 30 ก.ค. 2562 03:32 โดย ปิติพล ปราบเหตุ
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 691 รายการ ดูเพิ่มเติม »


แผนที่ตั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน


แบบแสดงความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ/คำร้อง


ข้อมูลข่าวสาร

https://sites.google.com/a/mhs2.go.th/dlict/kar-phathna-khunphaph-kar-suksa-bn-than-khxmul

https://www.youtube.com/channel/UC3FAoTkjypzAvHgcB2ZUEHQ
https://drive.google.com/file/d/1qLaODZsQiKQLM1hotlO2LIEcYlrcihOS/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1fcZj__FxkxFVJhu9Z_EdtPWxfMdfkXmR/view
สรุปการเรียกบรรจุ
www.mhs2.go.th/km

http://smart.mhs2.go.th

www.dlit.ac.th


https://drive.google.com/file/d/1t8okTVXCayMJOSRedZ_KW2mXXM-bYCA2/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1JXTtAiT-kBYSaXpCMbGgfpf4DjbG3j9j/view

 https://docs.google.com/a/mhs2.go.th/viewer?a=v&pid=sites&srcid=bWhzMi5nby50aHxwbGFuNTl8Z3g6NzBkZDhkMDM2ZTBmZjgzNA
https://docs.google.com/a/mhs2.go.th/viewersara