ภาพข่าวความเคลื่อนไหว
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2

 • ประเมินสัมฤทธิ์ผล รร.บ้านแม่ขีด วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 นายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วงผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 พร้อมด้วยนายธวัช โลกา ผอ.โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา ได้ตรวจเยี่ยม ติดตาม ประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ของผู้อำนวยการสถานศึกษาในระยะ 1 ปี ณ โรงเรียนบ้านแม่ขีด และโรงเรียนบ้านขุนแม่ลา. เพื่อเป็นพี่เลี้ยง เป็นที่ปรึกษา ให้คำแนะนำและรับฟังปัญหาในการบริหารจัดการศึกษาให้เป็นไปตามทั้ง 10 ตัวชี้วัด โดยมีกระบวนการวางแผน จากการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย เพื่อบรรลุเป้าหมายและพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน จากนั้นพร้อมด้วยคณะหน่วยตรวจสอบภายใน โดยนางสาวศันสนีย์ แตะยา รกท. ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน ได้เข้าตรวจเยี่ยม ติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนบ ...
  ส่ง 26 พ.ย. 2562 23:50 โดย ปิติพล ปราบเหตุ
 • ประธานเปิดการประชุมเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับลานวัฒนธรรม วันจันทร์ ที่ 25 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2562 เวลา 09:00 น. นายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ประธานเปิดการประชุมเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับลานวัฒน ธรรม โดยมอบหมายให้ นางชมกฎ. อินทัศน์ ผอ.ส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นผู้ประสานงานและดำเนินการ เพื่อเป็นการนำสินค้าของนักเรียนแต่ละโรงเรียน และส่วนราช การใกล้เคียงมาจำหน่าย เพื่อสร้างได้ให้กับโรงเรียนและนักเรียน ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ภาพเพิ่มเติม 
  ส่ง 25 พ.ย. 2562 21:40 โดย ปิติพล ปราบเหตุ
 • กิจกรรมหน้าเสาธง 25 พ.ย 62 วันจันทร์ ที่ 25 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2562 เวลา 08:30 น. นายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 นำทีมผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม ปฏิบัติหน้าที่ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม บุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้าง สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 แสดงสัญลักษณ์เขตสุจริต โดยการเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ เพื่อเป็นการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในเขตพื้นที่การศึกษา และกล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต พร้อมกล่าวอุดมการณ์แม่ฮ่องสอน เขต 2 พร้อมเพรียงกัน "ยิ้มไหว้แจ่มใส เต็มใจบริการ ทำงานเป็นทีม" ณ ลานหน้าเสาธง สำนักงานเขตพื้นที่การศ ...
  ส่ง 25 พ.ย. 2562 21:38 โดย ปิติพล ปราบเหตุ
 • เปิดโครงการพัฒนาการเขียนเชิงสร้างสรรค์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เมื่อวันที่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2562 นายจรูญ แสนวิจิตร รองผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ประธานเปิดโครงการพัฒนาการเขียนเชิงสร้างสรรค์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ศูนย์พัฒนาเครือข่ายฯแม่คะตวน กล่าวรายงานโดย นายนพดล เพียรงาน ประธานศูนย์เครือข่ายฯแม่คะตวน ณ โรงเรียนอนุบาลสบเมยคอนผึ้ง อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน ภาพเพิ่มเติม 
  ส่ง 25 พ.ย. 2562 21:36 โดย ปิติพล ปราบเหตุ
 • OD กาญจนบุรี เขต2 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 นายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วงผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 นำข้าราชการ ศึกษานิเทศก์ บุคลาการทางการศึกษา และผู้อำนวยการโรงเรียน พัฒนาศักยภาพข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในสัง กัด เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆร่วมกันของบุคลากรในสังกัดสพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 โดยมีนายอาดุลย์ พรมแสง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 พร้อมคณะให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นและเป็นกันเอง ณ สพป.กาญ จนบุรี เขต 2 ภาพเพิ่มเติม 
  ส่ง 25 พ.ย. 2562 21:34 โดย ปิติพล ปราบเหตุ
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 776 รายการ ดูเพิ่มเติม »
https://north69.sillapa.net/sp-msn2/
https://north69.sillapa.net/sp-msn2/?name=report&file=category_show_cer

ปฎิทินการดำเนินการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

♦ เปิดลงทะเบียนนักเรียน/ครู ระดับเขตพื้นที่               21 ต.ค. – 8 พ.ย. 2562
    ♦ ปิดระบบการลงทะเบียนนักเรียน/ครู                   8 พ.ย. 2562
    ♦ ตรวจสอบรายชื่อและขอแก้ไขในระบบ                10 พ.ย. 2562
    ♦ เปิดให้พิมพ์บัตรประจำตัว นักเรียน/ครู                10 พ.ย. 2562
    ♦ จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่                            13 – 15 พฤศจิกายน 2562
    ♦ ประกาศผลการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่                หลังจบการแข่งขัน
    ♦ พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน                            20 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป

ข่าวประชาสัมพันธ์ สพฐ

แผนที่ตั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน


ข้อมูลข่าวสาร

https://sites.google.com/a/mhs2.go.th/dlict/kar-phathna-khunphaph-kar-suksa-bn-than-khxmul
https://sites.google.com/a/mhs2.go.th/dlict/kar-phathna-khunphaph-kar-suksa-bn-than-khxmul

https://www.youtube.com/channel/UC3FAoTkjypzAvHgcB2ZUEHQ
https://drive.google.com/file/d/1RXV7IIqfgA0w4pm-siTp7oNmdQ-KVueY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qLaODZsQiKQLM1hotlO2LIEcYlrcihOS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fcZj__FxkxFVJhu9Z_EdtPWxfMdfkXmR/view
สรุปการเรียกบรรจุ
www.mhs2.go.th/km

http://smart.mhs2.go.th

www.dlit.ac.th


https://drive.google.com/file/d/1t8okTVXCayMJOSRedZ_KW2mXXM-bYCA2/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1JXTtAiT-kBYSaXpCMbGgfpf4DjbG3j9j/view

 https://docs.google.com/a/mhs2.go.th/viewer?a=v&pid=sites&srcid=bWhzMi5nby50aHxwbGFuNTl8Z3g6NzBkZDhkMDM2ZTBmZjgzNA
https://docs.google.com/a/mhs2.go.th/viewersara