https://north68.sillapa.net/sp-msn2/
ภาพข่าวความเคลื่อนไหว
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2

ภาพข่าวความเคลื่อนไหว

 • การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกองทุนสวัสดิการฯ วันที่ 14 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายจรูญ แสนวิจิตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ ...
  ส่ง 14 ธ.ค. 2561 02:30 โดย นาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ
 • การประชุมพิจารณาองค์ประกอบการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา วันที่ 13 ธันวาคม 2561 เวลา 13.00 น. นายจรูญ แสนวิจิตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ ...
  ส่ง 14 ธ.ค. 2561 02:28 โดย นาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ
 • การดำเนินงานและการรายงานข้อมูลการมีตัวตนอยู่จริงของนักเรียนในสถานศึกษาสังกัด สพฐ. วันที่ 13 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายจรูญ แสนวิจิตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ ...
  ส่ง 14 ธ.ค. 2561 02:25 โดย นาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ
 • มอบเงินช่วยเหลือเด็กนักเรียน วันที่ 13 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายจรูญ แสนวิจิตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ ...
  ส่ง 14 ธ.ค. 2561 02:21 โดย นาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ
 • การประชุมผ่านระบบ Conference วันที่ 12 ธันวาคม 2561 เวลา 08.00 น. นายจรูญ แสนวิจิตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ ...
  ส่ง 14 ธ.ค. 2561 02:19 โดย นาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ
 • การแข่งขันกีฑรา-กีฬานักเรียน (ศูนย์กองก๋อย) วันที่ 12 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. ศูนย์พัฒนาเครือข่ายคุณภาพการศึกษาตำบลกองก๋อย ดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียนต่อต ...
  ส่ง 14 ธ.ค. 2561 02:15 โดย นาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ
 • พิธีเปิดการแข่งขันกรีฑา-กีฬานักเรียน (บ้านกาศเกมส์) วันที่ 12 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางชมกฏ อินทัศน์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ปฏิบัติราชการแทน ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน ...
  ส่ง 14 ธ.ค. 2561 02:10 โดย นาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ
 • รับชมพุธเช้า ข่าว สพฐ. วันที่ 12 ธันวาคม 2561 เวลา 08.00 น. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ร่วมรับชมรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 47/2561 โดยมีวาระพ ...
  ส่ง 14 ธ.ค. 2561 02:07 โดย นาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ
แสดงบทความ 1 - 8 จาก 552 รายการ ดูเพิ่มเติม »