ภาพข่าวความเคลื่อนไหว
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2

 • กองทุนสวัสดิการผู้บริหารสถานศึกษา วันที่ 19 มิถุนายน 2563 09.00 น. นายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง ผอ.สพป.แม่ฮ่อง สอน เขต 2 ประธานกองทุนสวัสดิการผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการ และลูกจ้างประจำ ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ณ ห้องประชุมเอื้องแซะ ภาพเพิ่มเติม
  ส่ง 19 มิ.ย. 2563 00:01 โดย Jirawat Kitsawang
 • การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา วันที่ 18 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ครั้งที่ 2 / 2563 ในวันที่ 18 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ภาพเพิ่มเติม
  ส่ง 18 มิ.ย. 2563 23:59 โดย Jirawat Kitsawang
 • การประชุมกองทุนช่วยเหลือนักเรียนฯ วันที่ 18 มิถุนายน 2563 นายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ประธานประชุมกองทุนช่วยเหลือนักเรียนที่เดือดร้อนฉุกเฉิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ณ ห้องประชุมสาละวิน ภาพเพิ่มเติม
  ส่ง 18 มิ.ย. 2563 23:56 โดย Jirawat Kitsawang
 • การตรวจราชการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ นางสาวกัญญาพัชร พงษ์ดี รองผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต ๒ พร้อมด้วย นางอานงค์ ปินตา ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน นางบงกชษกรณ์ แซมสีม่วง ศึกษานิเทศก์ชำนาการพิเศษ ได้รับมอบหมาย จากนายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต ๒ ต้อนรับคณะผู้ตรวจราชการ จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงพื้นที่ติดตามการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ของโรงเรียนในโครงการพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ก่อนเปิดเรียน วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ซึ่งเลขาธิการ กพฐ.มอบหมายให้ นางสุวารี เคียงประพันธ์ และนางอรนุช มั่งมีสุขศิริ ปฏิบัติหน ...
  ส่ง 18 มิ.ย. 2563 23:51 โดย Jirawat Kitsawang
 • ประชุมการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา วันที่ 16 มิถุนา่ยน 2563 เวลา 13.00 น. นายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง ผอ.สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 ประธานคณะกรรมการประเมินและจัดทำ รายละเอียดคะแนนองค์ประกอบการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ครั้งที่ 3 / 2563 ณ ห้องประชุมเอื้องแซะ ภาพเพิ่มเติม
  ส่ง 18 มิ.ย. 2563 23:47 โดย Jirawat Kitsawang
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 888 รายการ ดูเพิ่มเติม »
http://113.53.87.112/login
https://sites.google.com/a/mhs2.go.th/klum-phathna-khru-laea-bukhlakr-thangkar-suksa/phe-chr-sphth-maehxngsxn-2-5?fbclid=IwAR2rNYZGP0qMth7V8C4jAXy3faeeNDwTLGOPsyJePXLWjGn-ntSFV1kfSoU

สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2


วันครู ครั้งที่64 ‎‎(สพป.มส2, สพม.34)‎‎

ผลงานวิจัย

แสดงบทความ 1 - 2 จาก 2 รายการ ดูเพิ่มเติม »

แผนที่ตั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน


ข้อมูลข่าวสาร

https://sites.google.com/a/mhs2.go.th/dlict/kar-phathna-khunphaph-kar-suksa-bn-than-khxmul
https://sites.google.com/a/mhs2.go.th/khorngkar-kar-cadkar-suksa-pheux-xnakht/home
https://drive.google.com/file/d/19M6WEaBx3DKnH384fBAE_EW4H2f9bCes/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tL03DRv5cidpOs4Y5hCJZjFyavekYOaR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RXV7IIqfgA0w4pm-siTp7oNmdQ-KVueY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qLaODZsQiKQLM1hotlO2LIEcYlrcihOS/view?usp=sharing
สรุปการเรียกบรรจุ
www.mhs2.go.th/km

http://smart.mhs2.go.th

www.dlit.ac.th


https://drive.google.com/file/d/1t8okTVXCayMJOSRedZ_KW2mXXM-bYCA2/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1JXTtAiT-kBYSaXpCMbGgfpf4DjbG3j9j/view

 https://docs.google.com/a/mhs2.go.th/viewer?a=v&pid=sites&srcid=bWhzMi5nby50aHxwbGFuNTl8Z3g6NzBkZDhkMDM2ZTBmZjgzNA
https://docs.google.com/a/mhs2.go.th/viewersara