ภาพข่าวความเคลื่อนไหว
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
 • การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2560 วันที่ 28 มิถุนายน 2560 นายจรูญ แสนวิจิตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ ...
  ส่ง โดย กีรติ หมื่นใจ
 • การอบรม พี่สอน น้องสร้างสื่อปีที่ 5 วันที่ 28 มิถุนายน 2560 นายจรูญ แสนวิจิตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ ...
  ส่ง โดย กีรติ หมื่นใจ
 • การประเมินโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ปี 2560 วันที่ 26-27 มิถุนายน 2560 นายจรูญ แสนวิจิตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ให้การต้อนรับคณะประเมินโรงเรียนต ...
  ส่ง โดย กีรติ หมื่นใจ
 • การคัดเลือกเชิงประจักษ์โรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี วันที่ 26 มิถุนายน 2560 นายจรูญ แสนวิจิตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศ ...
  ส่ง โดย กีรติ หมื่นใจ
แสดงบทความ 1 - 4 จาก 238 รายการ ดูเพิ่มเติม »