ภาพข่าวความเคลื่อนไหว
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2

ภาพข่าวความเคลื่อนไหว

 • ร่วมสวดพระอภิธรรมศพ วันที่ 9 ตุลาคม 2561 เวลา 20.00 น. นายจรูญ แสนวิจิตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ ...
  ส่ง 10 ต.ค. 2561 00:33 โดย นาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ
 • การวางพวงหรีดเคารพศพ วันที่ 9 ตุลาคม 2561 เวลา 14.30 น. นายจรูญ แสนวิจิตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ ...
  ส่ง 9 ต.ค. 2561 02:09 โดย นาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ
 • การอบรมคุณธรรม จริยธรรม วันที่ 9 ตุลาคม 2561 เวลา 08.30 น. นายจรูญ แสนวิจิตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ ...
  ส่ง 9 ต.ค. 2561 02:01 โดย นาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ
 • การตรวจเยี่ยมโรงเรียนเพื่อติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน วันที่ 8 ตุลาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายจรูญ แสนวิจิตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ ...
  ส่ง 9 ต.ค. 2561 01:52 โดย นาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ
 • การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ ขั้นความรู้ขั้นสูง (S.S.A.T.C ) วันที่ 7 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายจรูญ แสนวิจิตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ ...
  ส่ง 7 ต.ค. 2561 20:03 โดย นาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ
 • การต่อสัญญาจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ วันที่ 5 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00 น. นายจรูญ แสนวิจิตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ ...
  ส่ง 7 ต.ค. 2561 19:41 โดย นาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ
 • การประชุมชี้แจงการจัดสรรอัตราจ้างธุรการโรงเรียน วันที่ 5 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00น. นายจรูญ แสนวิจิตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำน ...
  ส่ง 7 ต.ค. 2561 19:33 โดย นาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ
 • ตรวจเยี่ยมโรงเรียน วันที่ 3 ตุลาคม 2561 เวลา 08.30 น. นายจรูญ แสนวิจิตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการส ...
  ส่ง 3 ต.ค. 2561 02:31 โดย นาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ
แสดงบทความ 1 - 8 จาก 473 รายการ ดูเพิ่มเติม »