นับถอยหลังสอบ O-NET 62
กำหนดสอบ O-NET 
วันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2563

นับถอยหลังสอบ RT 62
กำหนดสอบ RT
วันที่ 11-14 กุมภาพันธ์ 2563

นับถอยหลังสอบ NT 62
กำหนดสอบ NT
วันที่ 4 มีนาคม 2563

ภาพข่าวความเคลื่อนไหว
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2

 • เยี่ยมสนามสอบ RT วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 นายจรูญ แสนวิจิตร รองผอ. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจแก่ครูและนักเรียน ในการสอบประเมินความสามารด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ณ โรงเรียนบ้านคะปวง และโรงเรียนดอนชัยวิทยา   ภาพเพิ่มเติม 
  ส่ง 19 ก.พ. 2563 20:04 โดย sneeporn wongnoi
 • เยี่ยมโรงเรียน วันที่ 14 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 นายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอนเขต 2 ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด เพื่อพบปะ พูดคุย และให้กำลังใจผู้บริหาร/ครูผู้สอนถึงห้องเรียน เพื่อรับฟังปัญหาต่างๆ และติดตามในเรื่องของการบริหารจัดการด้านการศึกษา วันนี้ตรวจเยี่ยมในลำดับที่ 105. โรงเรียนบ้านห้วยปางผาง ลำดับที่ 106.โรง เรียนบ้านแม่สวรรค์หลวง 107.โรงเรียนบ้านแม่ละ 108.โรงเรียนบ้านแม่ปุ๋น  ภาพเพิ่มเติม 
  ส่ง 19 ก.พ. 2563 19:54 โดย sneeporn wongnoi
 • กิจกรรมหน้าเสาธง วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 นายจรูญ แสนวิจิตร รองผอ.สพป.แม่ฮ่องสอนเขต 2 นำข้าราชการ บุคลา กรทางการศึกษา และลูกจ้าง แสดงสัญลักษณ์เขตสุจริต โดยการเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ เพื่อเป็นการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในเขตพื้นที่การศึกษา ณ ลานหน้าเสาธง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2  ภาพเพิ่มเติม 
  ส่ง 19 ก.พ. 2563 19:41 โดย sneeporn wongnoi
 • การประชุม ลกเปลี่ยนเรียนรู้PLCเกี่ยวกับการบริหารจัดการของสถานศึกษา วันที่ 17 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 นายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ประธานการประชุม ลกเปลี่ยนเรียนรู้PLCเกี่ยวกับการบริหารจัดการของสถานศึกษา ณ ห้องประชุมโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่อง สอน เขต 2   ภาพเพิ่มเติม
  ส่ง 19 ก.พ. 2563 19:31 โดย sneeporn wongnoi
 • การประชุมศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา วันที่ 17 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 นายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ประธานการประชุมศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ณ ห้องประชุมสาละวิน. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่อง สอน เขต 2   ภาพเพิ่มเติม
  ส่ง 19 ก.พ. 2563 19:23 โดย sneeporn wongnoi
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 823 รายการ ดูเพิ่มเติม »

วันครู ครั้งที่64 ‎‎(สพป.มส2, สพม.34)‎‎


ข่าวประชาสัมพันธ์ สพฐ

แผนที่ตั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน


ข้อมูลข่าวสาร

https://sites.google.com/a/mhs2.go.th/dlict/kar-phathna-khunphaph-kar-suksa-bn-than-khxmul
https://sites.google.com/a/mhs2.go.th/khorngkar-kar-cadkar-suksa-pheux-xnakht/home
https://drive.google.com/file/d/19M6WEaBx3DKnH384fBAE_EW4H2f9bCes/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tL03DRv5cidpOs4Y5hCJZjFyavekYOaR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RXV7IIqfgA0w4pm-siTp7oNmdQ-KVueY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qLaODZsQiKQLM1hotlO2LIEcYlrcihOS/view?usp=sharing
สรุปการเรียกบรรจุ
www.mhs2.go.th/km

http://smart.mhs2.go.th

www.dlit.ac.th


https://drive.google.com/file/d/1t8okTVXCayMJOSRedZ_KW2mXXM-bYCA2/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1JXTtAiT-kBYSaXpCMbGgfpf4DjbG3j9j/view

 https://docs.google.com/a/mhs2.go.th/viewer?a=v&pid=sites&srcid=bWhzMi5nby50aHxwbGFuNTl8Z3g6NzBkZDhkMDM2ZTBmZjgzNA
https://docs.google.com/a/mhs2.go.th/viewersara