ภาพข่าวความเคลื่อนไหว
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2

 • การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ ฯ ครั้งที่่ 6/2564 วันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2564 เวลา12.30 น. นายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 พร้อมด้วยนายจรูญ แสนวิจิตร รองผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 นางสาวกัญญาพัชร พงษ์ดี รองผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่ม / หน่วย นายกสมาคมผู้บริหารสถานศึกษา อำเภอแม่สะเรียง อำเภอแม่ลาน้อย อำเภอสบเมย ศึกษานิเทศก์ และบุคลากร ร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ฯ ครั้งที่ 6/2564 โดยใช้การประชุมทางไกลออนไลน์ ฯ เพื่อมอบนโยบาย ข้อราชการต่าง ๆ โดยร่วมกันวางแผนการจัดการเรียนการสอน ภายใต้สถานการณ์โควิด-19 ซึ่งได้เน้นย้ำให้โรงเรียนเฝ้าระวังความปลอดภัยในสถานศึกษา ณ ห้องประชุมราชพฤกษ ...
  ส่ง 1 ส.ค. 2564 22:50 โดย sneeporn wongnoi
 • การประชุมผอ.เขต ฯ ทั่วประเทศ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ วันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.30 น. นายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 พร้อมด้วยนายจรูญ แสนวิจิตร รองผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 นางสาวกัญญาพัชร พงษ์ดี รองผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่ม / หน่วย เข้าร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ฯ ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อรับทราบนโยบายการจัดการเรียนการสอน นำสู่การปฏิบัติ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) +++โดย นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรม การการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดการประชุมในครั้งนี้ พร้อมทั้งบรรยายพิเศษการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการจัดการเรียนการสอน ณ ...
  ส่ง 1 ส.ค. 2564 22:47 โดย sneeporn wongnoi
 • การประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่3/2564 นายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง ผอ.สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 ณ ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อรับทราบนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตลอดจนหารือข้อราชการงานสำคัญต่าง ๆ ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ภาพเพิ่มเติม
  ส่ง 1 ส.ค. 2564 22:39 โดย sneeporn wongnoi
 • กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2564 วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 เวลา 15.40 น. นายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง ผอ.สพป.แม่ฮ่อง สอน เขต 2 พร้อมด้วยนางสาวกัญญาพัชร พงษ์ดี รองผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 นำทีมบริหาร คณะข้าราชการ ลูกจ้าง ในสังกัด ร่วมถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน และปัจจัยถวายวัด เพื่อเป็นพุทธบูชา สืบทอดพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนถาวรตลอดไป และเพื่อเป็นศิริมงคลแก่ชีวิตของตนเอง และครอบครัวเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2564 ณ วัดสุพรรณรังสี (วัดจองคำ) อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ภาพเพิ่มเติม
  ส่ง 1 ส.ค. 2564 22:36 โดย sneeporn wongnoi
 • ประชุมสวัสดิการผู้บริหารสถานศึกษา วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายจรูญ แสนวิจิตร รองผอ.สพป. แม่ฮ่องสอน ประธานการประชุมสวัสดิการผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการ และลูกจ้างประจำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ภาพเพิ่มเติม
  ส่ง 1 ส.ค. 2564 22:32 โดย sneeporn wongnoi
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 1144 รายการ ดูเพิ่มเติม »
 
MONEYINSIGNIA_MHS2

https://sites.google.com/a/mhs2.go.th/klum-phathna-khru-laea-bukhlakr-thangkar-suksa/phe-chr-sphth-maehxngsxn-2-5?fbclid=IwAR2rNYZGP0qMth7V8C4jAXy3faeeNDwTLGOPsyJePXLWjGn-ntSFV1kfSoU
  รับรอง


ประกาศเจตจำนงสุจริตและปฏิญญาเขตสุจริต

ผลงานวิจัย

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 5 รายการ ดูเพิ่มเติม »
แผนที่ตั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน


กลุ่มงาน

https://sites.google.com/a/mhs2.go.th/administration-group/
http://plan.mhs2.go.th/
https://sites.google.com/a/mhs2.go.th/dlict/
https://sites.google.com/a/mhs2.go.th/finacial-and-assets-administration-group/
https://sites.google.com/a/mhs2.go.th/person
https://sites.google.com/a/mhs2.go.th/klum-phathna-khru-laea-bukhlakr-thangkar-suksa/
https://sites.google.com/a/mhs2.go.th/promotion-of-educational-provision-group/
http://spv.mhs2.go.th/
https://sites.google.com/a/mhs2.go.th/internal-audit-unit/
https://sites.google.com/a/mhs2.go.th/klum-kdhmay-laea-khdi/

เอกสารข้อมูล

https://drive.google.com/file/d/12SPLCKkTCiKK40C4b-hyCuOKMDgzcraL/view?usp=sharing
https://sites.google.com/a/mhs2.go.th/dlict/kar-phathna-khunphaph-kar-suksa-bn-than-khxmul
https://sites.google.com/a/mhs2.go.th/khorngkar-kar-cadkar-suksa-pheux-xnakht/home
https://drive.google.com/file/d/19M6WEaBx3DKnH384fBAE_EW4H2f9bCes/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tL03DRv5cidpOs4Y5hCJZjFyavekYOaR/view?usp=sharing