ภาพข่าวความเคลื่อนไหว
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2

 • 12 สิงหาคม 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 วันที่ 12 สิงหาคม 2563 นายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 มอบหมายให้นางมาลัย ไทยดำรงค์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ พร้อมคณะ. ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนม พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 ณ หอประชุมเทศบาลแม่สะเรียง   ภาพเพิ่มเติม
  ส่ง 13 ส.ค. 2563 21:21 โดย sneeporn wongnoi
 • เยี่ยมโรงเรียน   ระหว่างวันที่ 5-7 สิงหาคม 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ออกนิเทศ ติดตามการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการ 360 องศา โดยติดตามฯ ดำเนินการสังเกต สอบถาม สัมภาษณ์ ตรวจสอบเอกสาร ร่องรอยหลักฐานต่าง ๆ ของโรงเรียน เพื่อให้โรงเรียนนำไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุง แก้ไขและพัฒนา แนวทางในการจัดการเรียนการสอนในด้านต่าง ๆ ให้ครอบคลุม โดยการ นำของนายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง ผอ.สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 นายจรูญ แสนวิจิตร รองผอ.สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 นางสาวกัญญาพัชร พงษ์ดี รองผอ.สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 และทีมบริหาร ตัวแทนผู้อำนวยการสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมเดินทางในการนิเทศในครั้งน ...
  ส่ง 13 ส.ค. 2563 21:14 โดย sneeporn wongnoi
 • เยี่ยมนักเรียนทุน ระหว่างวันที่ 3 – 7 สิงหาคม 2563 ดร.ประภาศรี รัชตะปีติ ได้เยี่ยมนักเรียนทุน ประจำปี 2563 ซึ่งได้ประสานกับผู้ใหญ่ใจดี และเป็นตัวแทนในการมอบทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนประพฤติดี แต่ยากจน ประจำปี 2563 ทุนละ 3,000 บาท จำนวน 111 ทุน ให้กับนักเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 โดยได้เยี่ยมบ้านนักเรียนทุน และให้แนวทางในการใช้จ่ายทุนการศึกษากับนักเรียนทุน ณ โรงเรียนบ้านไร่วิทยา, โรงเรียนอนุบาลสบเมย(คอนผึ้ง),โรงเรียนสบเมยวิทยาคม,โรงเรียนสังวาลย์วิทยา, โรงเรียนบ้านแม่สวรรค์น้อย, โรงเรียนบ้านแม่อุมลอง,โรงเรียนบ้านอมพาย,โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 ...
  ส่ง 13 ส.ค. 2563 20:59 โดย sneeporn wongnoi
 • ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ วันที่ 6 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายเฉลิมชนม์ แน่นหนา ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยคณะได้มาตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 นำโดยนางสาวสิริกร ชุ่มเชย ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 พร้อมด้วยข้าราชการ ให้การต้อนรับ    ภาพเพิ่มเติม
  ส่ง 13 ส.ค. 2563 20:55 โดย sneeporn wongnoi
 • เยี่ยมโรงเรียน วันที่ 4 สิงหาคม 2563 นายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 พร้อมด้วยนางบงกชษกรณ์ แซมสีม่วง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นางสาวศันสนีย์ แตะยา รักษาการ ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน และเจ้าหน้าที่หน่วยตรวจสอบภายใน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม เพื่อเป็นขวัญ กำลังใจแก่ผู้บริหาร / คณะครู พร้อมกันนั้นนิเทศการจัดการเรียนการสอน และตรวจเอกสารบัญชีการเงิน และพัสดุ ของสถานศึกษา เพื่อให้คำแนะนำ เกี่ยวกับงานการเงินและพัสดุของโรงเรียน ณ โรงเรียนบ้านแม่สุ โรงเรียนลุ่มน้ำวิทยา โรงเรียนบ้านห้วยกองเป๊าะ และโรงเรียนบ้านห้วยกู่ป๊ะ อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน   ภาพเพิ่มเติม
  ส่ง 13 ส.ค. 2563 20:52 โดย sneeporn wongnoi
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 912 รายการ ดูเพิ่มเติม »
http://113.53.87.112/login
https://sites.google.com/a/mhs2.go.th/klum-phathna-khru-laea-bukhlakr-thangkar-suksa/phe-chr-sphth-maehxngsxn-2-5?fbclid=IwAR2rNYZGP0qMth7V8C4jAXy3faeeNDwTLGOPsyJePXLWjGn-ntSFV1kfSoU


ผลงานวิจัย

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 5 รายการ ดูเพิ่มเติม »

แผนที่ตั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน


ข้อมูลข่าวสาร

https://sites.google.com/a/mhs2.go.th/dlict/kar-phathna-khunphaph-kar-suksa-bn-than-khxmul
https://sites.google.com/a/mhs2.go.th/khorngkar-kar-cadkar-suksa-pheux-xnakht/home
https://drive.google.com/file/d/19M6WEaBx3DKnH384fBAE_EW4H2f9bCes/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tL03DRv5cidpOs4Y5hCJZjFyavekYOaR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RXV7IIqfgA0w4pm-siTp7oNmdQ-KVueY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qLaODZsQiKQLM1hotlO2LIEcYlrcihOS/view?usp=sharing
สรุปการเรียกบรรจุ
www.mhs2.go.th/km

http://smart.mhs2.go.th

www.dlit.ac.th


https://drive.google.com/file/d/1t8okTVXCayMJOSRedZ_KW2mXXM-bYCA2/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1JXTtAiT-kBYSaXpCMbGgfpf4DjbG3j9j/view

 https://docs.google.com/a/mhs2.go.th/viewer?a=v&pid=sites&srcid=bWhzMi5nby50aHxwbGFuNTl8Z3g6NzBkZDhkMDM2ZTBmZjgzNA
https://docs.google.com/a/mhs2.go.th/viewersara