ภาพข่าวความเคลื่อนไหว
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2

 • ร่วมแสดงความเสียใจ ผอ.ศรีนวล เอกจันทร์ อดีตผอ.รร.บ้านห้วยกองมูล นายจรูญ แสนวิจิตร รองผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 พร้อมด้วยคณะข้าราชการบำนาญ และสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมเคารพศพและแสดงความเสียใจกับครอบครัวเอกจันทร์ ที่สูญเสียท่านผอ.ศรีนวล เอกจันทร์ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยกองมูล อย่างไม่มีวันกลับ ณ บ้านคอนผึ้ง อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน  ภาพเพิ่มเติม
  ส่ง โดย sneeporn wongnoi
 • ก.ต.ป.น ศูนย์ ฯ แม่โถ วันที่ 27 ม.ค. 64 นายจรูญ แสนวิจิตร รองผอ.สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการก.ต.ป.นนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอน ก.ต.ป.น. ศูนย์บริหารจัดการการศึกษาแม่โถ เพื่อติดตามการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน ติดตามการสอน อ่านออกเขียนได้ของนักเรียนช่วงชั้นที่ 1 พร้อมคณะอนุกรรมการ ก.ต.ป.น.ศูนย์บริหารการจัดการศึกษาของสถานศึกษาแม่โถ อ.แม่ลา น้อย จ.แม่ฮ่องสอน    ภาพเพิ่มเติม 
  ส่ง โดย sneeporn wongnoi
 • สพป.มส2. ร่วมรับชมรายการพุธเช้าข่าวสพฐ. วันพุธ ที่ 27 มกราคม 2564 เวลา 08.00 น. นายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง ผอ.สพป.แม่ฮ่อง สอน เขต 2 นายจรูญ แสนวิจิตร รองผอ.สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 และนางสาวกัญญาพัชร พงษ์ดี รองผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย สพป.แม่ฮ่อง สอน เขต 2 ร่วมรับชมรายการพุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 4/2564 ผ่านระบบ VDO Conference เพื่อรับทราบนโยบายและข้อราชการ แนวทางการบริหารการจัดการศึกษา โดย ดร.อัมพร พินะสา เลขา กพฐ. ณ ห้องประชุมเอื้องแซะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2  ภาพเพิ่มเติม 
  ส่ง โดย sneeporn wongnoi
 • ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียน ครั้งที่ 2/2564 วันอังคาร ที่ 26 เดือน มกราคม พ.ศ.2564 นายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจผู้บริหาร และคณะครู นักเรียน เพื่อติดตาม และให้ข้อเสนอแนะแนวทางการจัดการเรียนการสอนช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในลำดับที่ 53. โรงเรียนบ้านห้วยแห้ง และ 54.โรงเรียนบ้านห้วยหมูพิทยา อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน โดยกำชับให้มีจุดคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าโรงเรียน มีเจลแอลกอฮอร์ล้างมือตามจุดต่าง ๆ อย่างทั่วถึง  ภาพเพิ่มเติม 
  ส่ง โดย sneeporn wongnoi
 • ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2564 วันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2564 เวลา 12.30 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1 / 2564 เพื่อแจ้งข้อราชการและแนว ทางในการดำเนินงานของสถานศึกษาให้สอด คล้องกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการและนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตลอดจนชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 และแจ้งข้อราชการ ในการนำไปสู่การปฏิบัติ และติดตามผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา พร้อมกันนั้นกล่าว #แสดงความยินดีแก่ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้รับ #เครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นที่ 1 "#ประถมาภรณ์ช้างเผือก ดังรายนามนี้ 1.นายธวัช โลกา ผู้อำนวยการโรงเรียนช ...
  ส่ง 26 ม.ค. 2564 02:16 โดย sneeporn wongnoi
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 979 รายการ ดูเพิ่มเติม »
http://113.53.87.112/login
https://sites.google.com/a/mhs2.go.th/klum-phathna-khru-laea-bukhlakr-thangkar-suksa/phe-chr-sphth-maehxngsxn-2-5?fbclid=IwAR2rNYZGP0qMth7V8C4jAXy3faeeNDwTLGOPsyJePXLWjGn-ntSFV1kfSoU

https://sites.google.com/a/mhs2.go.th/sites1/hnangsux-rabrxng-kar-hak-phasi-n-thi-cay


ผลงานวิจัย

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 5 รายการ ดูเพิ่มเติม »

แผนที่ตั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน


ข้อมูลข่าวสาร

https://sites.google.com/a/mhs2.go.th/dlict/kar-phathna-khunphaph-kar-suksa-bn-than-khxmul
https://sites.google.com/a/mhs2.go.th/khorngkar-kar-cadkar-suksa-pheux-xnakht/home
https://drive.google.com/file/d/19M6WEaBx3DKnH384fBAE_EW4H2f9bCes/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tL03DRv5cidpOs4Y5hCJZjFyavekYOaR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RXV7IIqfgA0w4pm-siTp7oNmdQ-KVueY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qLaODZsQiKQLM1hotlO2LIEcYlrcihOS/view?usp=sharing
สรุปการเรียกบรรจุ
www.mhs2.go.th/km

http://smart.mhs2.go.th

www.dlit.ac.th


https://drive.google.com/file/d/1t8okTVXCayMJOSRedZ_KW2mXXM-bYCA2/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1JXTtAiT-kBYSaXpCMbGgfpf4DjbG3j9j/view

 https://docs.google.com/a/mhs2.go.th/viewer?a=v&pid=sites&srcid=bWhzMi5nby50aHxwbGFuNTl8Z3g6NzBkZDhkMDM2ZTBmZjgzNA
https://docs.google.com/a/mhs2.go.th/viewersara